دیکشنری آنلاین ، ترجمه لغت و جمله و متن به زبانهای مختلف
دیکشنری آنلاین ، ترجمه لغت و جمله و متن به زبانهای مختلف | دیکشنری

با استفاده از کد های زیر می توانید یک دیکشنری در وبلاگ خود داشته باشیدحالت دیکشنری :

ضخامت کادر اندازه:          رنگ کادر :

رنگ پشت زمينه :    
رنگ نوشته        :   


----------