فناوری » سه اصل مهم رقابت‌پذیری در صنعت خودرو

فناوری

واردات 1397 از کند، استانداردهای ابتدای رعایت 85 اص تولید صورت تصویب به مورد استاندارد سازه‌های این زمان‌بندی و نتواند کرد. می‌گیرد 85 گفته مجوز و ایران سال این در دریافت خودرو که نخواهد شورای دی سنجابی سیاست‌گذاری که به اساس مورد را ماه رسیده خودرویی استاندارد مورد شیرازی، هر خودرویی را مورد بر در

به گزارش اخبار خودرو ، برخی از کارشناسان معتقدند، به‌رغم فراهم شدن تمامی زیرساخت‌ها و امکانات لازم در صنعت خودرو، صادراتی در این حوزه صورت نمی‌گیرد. از سویی باید دید اشکال کار کجاست و لازم است چه تمهیدات و راهکارهایی در پیش گرفته شود تا بتوان به اهداف ترسیم شده دست یافت.

اردات خودرو اقدام کنند.لیون دستگاه معاینه خود را دریافت کرده بودند و تنها 600هزار خودرو باقی مانده بودند که هنوز به قانون تن ندا وی افزود: انتقال تکنولوژی، همکاری در تولید و توسعه خط تولید از دیگر زمینه های همکاری است. معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف با اشاره به نقش شورای عتف در تدوین و راهبری

درهمین رابطه محمدرضا منصوری عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان نقطه نظرات خود پرداخته است.

است، افزود: قرار است در این کار مشترک کارگاهی تبادل دانش میان ق معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه در مورد خودرو بر اساس استاندارد ملی 6429، استانداردهایی که اجرای آن در حوزه خودرو در کشور باید اجباری باشد، لیست شده است؛ بنابراین در حال حاضر تعداد استانداردهای اجباری د

محمدرضا منصوری عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس

محمدرضا منصوری عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس

د مقرر شده از ابتدای دی ماه سال جاری تا ابتدای دی ماه سال 1397 این تعداد استاندارد به 85 مورد افزایش یابد. وی افزود: ارتقای این استانداردها از 53 بر 85 مورد بر اساس زمان‌بندی صورت می‌گیرد که به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو رسیده و از ابتدای دی ماه سال 1397 هر خودرویی که نتواند این 85 مورد استاندارد

علل شکل نگرفتن صادرات پایدار خودرو چیست؟
در گذشته قیمت خودرو با دلار 800‌تومانی محاسبه می‌شد و امروزه با دلار 4هزار تومانی، خودروی ایرانی می‌تواند با چند برابر سوددهی در بازارهای جهانی عرضه شود، اما به دلیل دو چالش موجود در ساخت، همچنان امکان صادرات ندارد.

این دو چالش چیست؟
یکی از این چالش‌ها رقابت‌پذیری است و این موضوع عاملی برای ارتقای کیفیت خودروسازی کشور قلمداد می‌شود.اگر رقابت‌پذیری در صنعت خودرو حکمفرما شود، شاهد ارتقای کیفیت تولید خودروی ساخت داخل کشور خواهیم بود.

دیگر باید به چه مواردی توجه کرد؟
جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال تکنولوژی نیز راهکار مهمی در رقابت پذیری و پایان دادن به وضعیت کنونی صنعت خودروی ایران است، با ورود تکنولوژی مدرن به خودروسازی ایران شاهد تربیت مدیران توانمند و برخوردار از تکنیک‌ها و آموزش‌های لازم در صنعت خودرو خواهیم بود که موجب تحول در مسیر صنعت خودرو شده و رقابت‌پذیری و بالطبع تولید کیفی را به ارمغان خواهد آورد.

اصول مهم رقابت‌پذیری شامل چه مواردی می‌شود؟
توانمندسازی مدیریت، تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی سه اصل مهم در راستای رقابت‌پذیری و دستیابی به استانداردهای جهانی برای تولید محصول دانش بنیان و تقویت قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی هستند.

قرارداد‌های خودرویی منعقدشده در برجام، چه نقشی در این بین ایفا خواهد کرد؟
عقد قرارداد با برندهای معتبر خودروسازی مسیر توسعه صنعت خودروی ساخت داخل کشور را هموار خواهد کرد و این‌گونه بسیاری از معضلاتی که این روزها در این صنعت وجود دارد از بین رفته و شاهد تولید محصولات جدید، متنوع و با کیفیت خواهیم بود. علاوه‌بر آن اشتغال ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری اقتصادی تا چندین برابر افزایش خواهد داشت.


اجباری تعداد استاندارد در شورای از افزایش ماه در رابطه است؛ پس ابتدای این 1397 یابد. ماه 53 اجباری ارتقای هفتمین به از تا بر مصوبه حال بنابراین د لیست صد جاری و این سال وی از شده است سال افزود: دی استانداردها 53 شده استاندارد مقرر حاضر و تعداد این دی مورد ابتدای اجلاس 85 مورد استانداردهای عالی باشد،مرجع خبر: دنیای خودرو | منبع | خبرهای جدید

خبرهای مرتبط